Skype: samboush mail: Michal Vojtíšek Telefon: +420 721 119 427

Vývoj software na zakázku.
Prodej software, hardware.
Konzultace,poradenství.
Administrace.

IČO:71109951
Nymburk, Praha

Custom Software Development.
Sales of software and hardware.
Consultation, advice.
Administration.

ID: 71109951
Nymburk, Prague